Festiwal Poezji „Maj nad Wilią“ 2020

XXVII Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” planowany jest w dniach 31 maja – 4 czerwca, czyli właściwie w czerwcu. Tradycją było, że zajazd poetów odbywał się w ostatnią niedzielę maja, termin ten podyktowany był licznymi imprezami, które są organizowane właśnie w tym miesiącu, niemała część uczestników bierze na przykład udział w Międzynarodowych Targach Książki, jakie odbywają się w Warszawie. Mimo zastrzeżeń z powodu epidemii i być może konieczności przesunięcia terminu festiwalu, jego program podaję w terminach planowanych wcześniej. „Maj nad Wilią” planowaliśmy rozpocząć koncertem z udziałem znanych artystów zaprzyjaźnionych z poezją (niedziela, 31 maja, Dom Kultury Polskiej) – jak i w ostatnich latach, swój ważki udział w takim koncercie oraz w całym festiwalu rozważał Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Tradycyjna inauguracja festiwalu planowana była na 1 czerwca w Domu-Muzeum Adama Mickiewicza, tego dnia przewidziana była konferencja pt. Łączy nas Niemen, dotycząca sąsiedzkich tradycji literackich i kulturalnych oraz relacji kulturalnych dzisiaj. 2 czerwca planowany jest jednodniowy wyjazd do Grodna, 3 czerwca – Dzień Filmowy z udziałem festiwalu EMiGRA 2020, Środa Literacka przy dawnym klasztorze Bazylianów i Celi Konrada pod hasłem „Inwokacja – naszym pacierzem” oraz Biesiada Poetów, Muzyków, Malarzy i ich Przyjaciół w Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, podczas której odbędzie się podsumowanie konkursów „Polacy Wielu Kultur” oraz Turniej Jednego Wiersza Młodych o „Nagrodę Czeladnika Poezji”. 4 czerwca w pałacu Ogińskich, siedzibie Związku Pisarzy Litwy, chcielibyśmy się spotkać z jego Zarządem, by rozmawiać o współpracy na niwie przekładowej i popularyzacji naszych literatur. Planowaliśmy też odwiedzić Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, zorganizować spotkania w polskich organizacjach twórczych Wilna, a także wycieczki na literackich szlakach Wilna. Jak zwykle, pamiętamy o promocji najnowszych książek gości festiwalu, w tym wydawnictw „Znad Wilii”. W marcu spodziewałem się wielu gości z zagranicy, określę to tak: więcej niż są możliwości organizatora, ponieważ festiwal jest znany i cieszy się renomą. Teraz kwestia jego terminu została zawieszona. Dokładna informacja o festiwalu będzie zamieszczona w mediach wileńskich, znajdzie się na naszej stronie internetowej oraz w Facebooku kwartalnika „Znad Wilii”, osobiście będę informował zainteresowane osoby, proszę też pisać do mnie.

Pozostaję w nadziei, że spotkamy się po epidemii, w najszybciej możliwym terminie.

Romuald Mieczkowski, organizator festiwalu