Maj nad Wilią

XXVI Międzynarodowy Festiwal Poezji
„Maj nad Wilią”

100-LECIE ODRODZENIA UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO,

440 LAT OD ZAŁOŻENIA UCZELNI

Niedziela, 26 maja

Zajazd gości. Hotel „Pan Tadeusz”(Ponas Tadas), Dom Kultury Polskiej –

dalej: DKP, Naugarduko 76

13.00 – Udział we Mszy św. w kościele Wniebowzięcia NMP (Franciszkanów)

Dzielenie się słowem – refleksja liryczno-poetycka gości festiwalu, ul. Trakų 9/1

18.00-20.30 – Artystyczny prolog „Maja nad Wilią”:

Co jutro będzie – recital Tadeusza Woźniaka wraz z zespołem, złożony z największych przebojów artysty, m.in.: Zegarmistrz światłai Hej HannoDKP

Poniedziałek, 27 maja

9.30Przywitanie z Adamem – tradycyjne zdjęcie przy pomniku Mickiewicza

/ Sesja fotograficzna dla mediów i uczestników festiwalu

10.00– Inauguracja z udziałem przedstawicieli Ambasady RP, jej Wydziału Konsularnego, Instytutu Polskiego w Wilnie, Związku Pisarzy Litwy, Domu Kultury Polskiej, innych instytucji i placówek

10.20-13.20Przedpołudnie Jednego Wiersza. Poznajmy się!

Prezentacja gości festiwalu i ich twórczości. Zwiedzanie Domu-Muzeum Adama Mickiewicza, ul. Bernardinų 11

14.30-15.30 – Wycieczka po Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych – dawnym Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileńskiego oraz Konferencja

100-lecie odrodzenia Uniwersytetu Wileńskiego, 440 lat od jego założenia:

15.30-19.00Pomni tradycji sztuki poligraficznej okresu międzywojennego – Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią), Tymon Niesiołowski, Bronisław Jamontt i Jerzy Hoppen. Pomiędzy Wilnem i Toruniem – dr Małgorzata Geron (UMK, Toruń), Uparty Litwin, dobry Polak. Sylwetka ks. prof. Bronisława Żongołłowicza – dr Bogumiła Żongołłowicz (Melbourne, Australia), Dynamika życia kulturalnego międzywojennego Wilna – prof. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński), Poloniści USB wobec mniejszości narodowych –

dr Irena Fedorowicz (Uniwersytet Wileński), Wina jako fikcja prawa karnego, czyli kilka refleksji o prawnej i moralnej odpowiedzialności na podstawie myśli Stanisława Stommy dr Tomasz Snarski (Uniwersytet Gdański); Prezentacja albumu dra Jana Skłodowskiego Kroże, Krzemieniec, Podoliniec. Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej. Dyskusja i podsumowanie.Moderacja: red. Romuald Mieczkowski, Sala Gotycka Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, ul. Maironio 6 (obok kościoła św. Anny)

Wtorek, 28 maja

8.00-23.00Wycieczki literackie w promieniu Wilna.Odjazd spod DKP

8.30 -9.00 – Perła Baroku Wileńskiego – kościół św. Piotra i Pawła

9.30-11.00 – Wizyta w Litewskim Archiwum Państwowym

/ Objazd autokarowy Szlakami Wielkich Polaków: Wilno – Borejkowszczyzna (Dom-Muzeum Władysława Syrokomli) – Jaszuny (Pałac Balickich i okolice) – Rukojnie – Republika Pawłowska – Soleczniki (wg zgłoszeń u organizatora)

17.00 – Koncert wychowanków Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach, prezentacja twórczości gości festiwalu.

Spotkanie z Tadeuszem Woźniakiem, twórcą muzyki m.in. do filmu Pan Tadeusz z roku 1928, w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. Pałac Wagnerów w Solecznikach

Środa, 29 maja

9.30Przedpołudnie z filmem.Festiwal Filmowy EMiGRA w Wilnie – filmy o Polakach za granicą z udziałem gości specjalnych.Znana historia nieznana: Ref Ren spod Monte Cassino oraz Błękitna Armia – żołnierze niechciani – Piotr Latałło, TV Polish Chicago; Polscy nieudacznicy w Berlinie: Nieudacznicy – reż. Jacek Papis; Dziecięcy Oskar: Ostatni dzień lata – Aleksandra Czenczek/Adriana Kulig; Filmy z duszą: Brothers oraz Refleksy – Aleksandra Czenczek/Adriana Kulig. Prowadzi Agata Lewandowski, Instytut Polski w Wilnie – Pałac Paców, w siedzibie Ambasady RP, šv. Jono 3

17.00Pamiętamy o Celi Konrada – Środa Literacka przy Klasztorze Bazylianów:

/ Inwokacja nasz pacierz – Aušros vartų 7a

19.00 – Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjaciół

/ Turniej Jednego Wiersza Młodych o Nagrody Czeladnika Poezji / Degustacja potraw wileńskich. Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii”, Išganytojo 2/4

Czwartek, 30 maja

10.00-11.30W gościnie u literatów litewskich. Rozmowa nt. translatorskie w Związku Pisarzy Litwy. Pałac Ogińskich – Związek Pisarzy Litwy

(Lietuvos Rašytojų Sąjunga, Širvydo 6)

11.30-14.00W promieniach Uniwersytetu Wileńskiego. Wędrówki literackie, wizyty w organizacjach i placówkach polskich oraz litewskich, część I

14.00Miłosierdzie w Wilnie. Odwiedzenie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, zapoznanie się z realizacją projektu s. Michaeli Rak budowy Działu Dziecięcego

16.00-20.00W promieniach Uniwersytetu Wileńskiegoczęść II wędrówek literackich po Wilnie

Organizator:

Redakcja Kwartalnika „Znad Wilii”

Viešįoji įstaiga „Znad Wilii” kultūros plėtros draugija

Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”

Dyrektor, koordynator festiwalu i prowadzącyRomuald Mieczkowski

Pl: 48/508764030, 48/601670296 Lt: 370/62304830 e-mail: znadwilii@wp.pl