Wspominając Festiwal Poezji „Maj nad Wilią“ 2020

Zapraszamy na „Powroty Poezji nad Wilię” on-line, w nawiązaniu do przełożonego XXVII Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilię”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”