Kwartalnik Znad Wilii

Warunki prenumeraty:

Prenumerata roczna na Litwie – 15,68 EUR, w Polsce – 120 zł, w krajach Europy – 44 EUR lub równowartość w innych walutach, na innych kontynentach – 56 EUR. Prenumerata, dokonana bezpośrednio przez redakcję (kontakt mailowy: romekmiecz@wp.pl), jest nie tylko szybsza, lecz i najtańsza.

Konto:

AB SWEDBANK kod banku 73000 konto: LT27 7300 0100 0246 6571

Konto walutowe: Beneficiary’s account number: LT27 7300 0100 0246 6571 Beneficiary’s name: VIEŠOJI ĮSTAIGA „ZNAD WILII” KULTŪROS PLĖTROS DRAUGIJA

Beneficiary’s bank’s name: AB SWEDBANK S.W.I.F.T. HABALT22 Beneficiary’s address: Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva