Leidinys Znad Wilii

Metinė prenumerata Lietuvoje – 15,68 EUR, Lenkijoje – 120 zł, kitose Europos šalyse – 44 EUR arba ekvivalentas kitomis valiutomis, kitose kontinentuose – 56 EUR. Mielai informuojame, kad per redakciją (kreipiantis el. paštu romekmiecz@wp.pl) užsakyta prenumerata yra ne tik greičiausia bet ir pigiausia.

Banko sąskaita:

AB SWEDBANK kod banku 73000 konto: LT27 7300 0100 0246 6571

Užsienio valiutos sąskaita: Beneficiary’s account number: LT27 7300 0100 0246 6571 Beneficiary’s name: VIEŠOJI ĮSTAIGA „ZNAD WILII” KULTŪROS PLĖTROS DRAUGIJA

Beneficiary’s bank’s name: AB SWEDBANK S.W.I.F.T. HABALT22 Beneficiary’s address: Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva